ไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ทั้ง 9 นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ทั้ง 9 นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้

การบูชา เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ทั้ง 9 จะดลบันดาลโชคลาภ ทรัพย์สิน เงินทองหลั่งไหลเข้ามาให้แก่ ผู้ที่กราบไหว้บูชา อย่างไม่ขาดสาย